EN (English): How to ride

NO (Norwegian): Hvordan sykle

EN: Scooter Availability

Enter the private fleet code in the app to see available scooters. You can get the private fleet code from the community manager.

 

NO: Scooter tilgjengelighet

Skriv inn den private flåtekoden i appen for å se tilgjengelige scootere. Du kan få den private flåtekoden fra "flåte-sjefen/eier".

 

EN: Scan and Unlock

Walk to a nearby scooter and scan to unlock it.

 

NO: Skann og låse opp

Gå til en scooter i nærheten og skann for å låse den opp.

 

EN: Start Riding

Start riding! Please wear a helmet and obey all road rules.

 

NO: Begynn å sykle

Begynn å sykle! Bruk hjelm og følg alle trafikkreglene.

 

EN: Pause when needed

Just tap "Pause" to stop at any time during the journey.

NO: Pause når det er nødvendig

Bare trykk på "Pause" for å stoppe når som helst under reisen.

 

EN: Return the scooter

Return the scooter to the same position to end the journey. Please plug in the charger to charge for the next rider.

 

NO: Returner scooteren

Sett scooteren tilbake til samme posisjon for å avslutte reisen. Koble til laderen for å lade for neste syklist.