PRODUKTER

 

 

EN: GreenSpeed City offer products and services for "Micro-Mobility" for the private and public transport sections.

NO: GreenSpeed City tilbyr produkter og tjenester innenfor "Micro Mobility" transporttsektoren.   

 

KUNDER

EN: GreenSpeed City work with customers from public and private companies,  housing cooperative, property owners, hotels and private persons.

NO: GreenSpeed City  arbeider mot kunder fra offentlige etater, bedrifter, borettslag, eiendomsforvaltere, hoteller og privatpersoner.

IMG_7787.JPG
IMG_7801.JPG
GreenSpeed City Mobility - Smart transportation for sustainable communities 

GreenSpeed City Mobility

EN (English): COMMUNITY VALUE

A stress-free amenity.

  • Property branded design

  • Private, resident & tenant only access

  • No staff maintenance required

  • Docking station for charging and locking

  • Mobil phone APP with your own private Network (Fleet)

  • Locks and helmets included

  • Purchase or rent

 

NO (Norsk): FELLESSKAPSVERDI

En stressfri fasilitet.

  • Design med ditt eiendomsmerker ("brand")

  • Kun privat, beboer og leietaker tilgang

  • Ingen vedlikehold utført av eget personale er nødvendig

  • "Docking" stasjon for lading og låsing

  • Mobiltelefon APP med ditt eget private nettverk (flåte)

  • Låser og hjelmer inkludert

  • Kjøp eller leie

Om oss

EN: GreenSpeed ​​City is part of the IMG group which under the GreenSpeed ​​City business area offers "Micro-Mobility" environmentally friendly transport solutions for the private and public market.

Under the GreenSpeed ​​City business area, we supply equipment and services to the private and public Micro Mobility market. This includes electric scooters, electric bikes and docking stations for charging and secure parking. Typical customers are companies, government agencies, universities, ... with a need for their own electric bicycles for passenger transport in cities and towns.

NO: GreenSpeed City er en del av IMG gruppen som under GreenSpeed City forretningsområdet tilbyr "Micro-Mobility" miljøriktige transportløsninger for det private og offentlige markedet. 

Under forretningsområde GreenSpeed City leverer vi utstyr og tjenester til det private og offentlige Micro Mobility markedet. Dette inbefatter elektriske sparkesykler, elektriske sykler og docking-stasjoner for lading og sikker parkering. Typiske kunder er bedrifter, offentlige etater, universiteter, ... med behov for egne elektriske sykler til persontransport i byer og tettsteder.

Kontakt oss

Visit address/ Besøksadresse: GREENSPEED,

Tordenskiolds gt. 2,

3044 Drammen, Norway

Postal address/ Postadresse: GREENSPEED,

Løkkebergveien 49,

3011 Drammen, Norway

Business - show room/ Forretning - utstilling:  GREENSPEED,

Tordenskiolds gt. 2,

3044 Drammen, Norway

city@greenspeed.no

Mob. phone./ SMS:  +47-41 46 23 99

Great! Message received